KIRKEN HUSER HELE DANMARKS FAMILIEKLUB: EN FORNYELSE AF AKTIVITETER FOR BYENS BØRNEFAMILIER

KIRKEN HUSER HELE DANMARKS FAMILIEKLUB: EN FORNYELSE AF AKTIVITETER FOR BYENS BØRNEFAMILIER

Vickie Ravn Bechsgaard,  

Lystrup Kirke huser i bogstavelig forstand Hele Danmarks Familieklub. Det gør også, at der kan bygges bro mellem kirkens andre aktiviteter og familieklubben på en god og fornyende måde for kirken

Hanne Jørgensen er medlem af menighedsrådet i Lystrup Kirke ved Aarhus. En af de samtaler, de har haft oppe at vende er, hvordan kirken kan forny sig eller lave nogle tiltag, der tiltrækker børnefamilier. Så henvendelsen fra Hele Danmarks Familieklub var kærkommen og vakte stor begejstring i menighedsrådet.

Hanne besluttede sig for at indgå i projektet som frivillig for at kunne være gatekeeper mellem menighedsrådet og familieklubben.

Meningsrådet er enige om, at familieklubben fint kan tale ind i diakonien, og derfor ønsker de i bogstavelig forstand at huse familieklubben. Helt unikt huses familieklubben derfor i kirken, hvor køkkenet og en af konfirmandstuerne bruges. Selvom menighedsrådet ønsker at bygge bro mellem kirkens arbejde og familieklubben, bliver det ikke decideret forkyndende:

-Vi vil gerne linke til kirkens øvrige aktiviteter, og derfor inviteres familieklubben også til Sankthansfest, spaghettigudstjenester, fastelavnsgudstjenester og andet, som kirken holder. Men om de kommer, det er op til familierne selv, siger Hanne.

At familieklubben kan ses som en del af Lystrup kirkes aktiviteter er også en af bevæggrundene for, at menighedsrådet syntes, det var en god idé at huse familieklubben i kirkens lokaler. Så længe det kan lade sig gøre skal det fortsætte sådan.

Fællesskabet betyder meget
På nuværende tidspunkt er der tilmeldt 7 familier, hvoraf de fleste kommer hver gang familieklubben afholdes. Alle tilmeldinger, både frivillig- og familietilmeldinger, går gennem Hele Danmarks Familieklub, mens nogle enkelte også har henvendt sig direkte til kirken.

Hanne lægger vægt på den forskel, hun kan se, at familieklubben gør for de enkelte familier. Især måltidet som omdrejningspunkt kan noget helt specielt:

-Det er dejligt med maden, så familierne en gang imellem slipper for at stå med det derhjemme. Så kan de bare komme og være der. Det gør, at både forældre og frivillige er til stede i familien på en helt anden måde, end hvis vi ikke spiste sammen. Det er nemmere at nyde samværet i familien og samtidig være sammen med de andre familier.

Derfor gør Hanne og de andre frivillige meget ud af at dække op, så der kan sidde et par familier ved hvert bord. Og i nogle tilfælde giver det anledning til at tage fællesskabet med uden for klubben:

-Jeg ved, at flere af familierne har haft legeaftaler uden for klubben. Så det gør bare, at familieklubben giver rigtig god mening.

Selvom Hanne i første omgang træder ind i projektet for at være brobyggeren, så får hun rigtig meget ud af at være med i projektet. Det tilfører hende personligt stor værdi, at hun i sidste del af sæsonen når at opbygge en god og tillidsfuld kontakt til familierne. Derudover er der også fællesskabet mellem de frivillige indbyrdes, som kan noget:

-Vi har det godt sammen og er gode til at fordele opgaverne mellem os.

Flere af de frivillige har været med fra starten og er både nogen, som Hele Danmarks Familieklub har været med til at finde, men også nogen som Hanne selv har opfordret til det. Og det giver en god aldersfordeling, som giver en spændende dynamik i frivilligteamet.

Desuden ser Hanne det som en stor fordel at have Hele Danmarks Familieklub i ryggen, både i forhold til hjælp med rekruttering og støtte fra projektkoordinatorer. At rammerne er så gode, har gjort det let at starte klubben op, og det ser Hanne som en stor fordel.

URL: https://heledanmarksfamilieklub.dk/artikel-kirke/