Samarbejde med Boblberg.dk

Hele Danmarks Familieklub og Boblberg.dk er gået sammen om at skabe betydningsfulde fællesskaber gennem leg og aktivitet.

Boblberg.dk er en digital borger-til-borger-portal, hvor borgere fra hele landet kan finde sociale fællesskaber, så den fysiske, mentale og sociale sundhed styrkes, ensomheden forebygges og samskabelsen fremmes.

Sammen kæmper vi for et stærkere sammenhold på tværs af familier og at være #bedresammen.

Læs mere om Boblberg.dk her: www.boblberg.dk

 

URL: https://heledanmarksfamilieklub.dk/samarbejdspartnere/