Arkiv

I tonselege får man brugt kroppen og kommer tæt på hinanden

Tonselege kan virke vilde og farlige. Men det kan også være lege, hvor man kommer tæt på hinanden, uden det handler om at løbe eller skubbe.

Kamplege, tumlelege, styrkelege. I FDF kalder vi de vilde, kropslige lege for tonselege. Udefra kan disse lege virke voldsomme, men det ofte FDF-lederens yndlingslege, fordi man i tonselegen for alvor får brugt kroppen og kommer tæt på hinanden.

FDF har en onlinedatabase fyldt med lege. En af de mest søgte legekategorier i databasen er tonselege. Tonselege kan virke vilde og måske farlige, men de favner bredere end dette. Tonselege kan også være de lege, hvor man kommer tæt på hinanden – uden det handler om at løbe hurtigt eller skubbe til hinanden. Et eksempel på en sådan leg er klassikeren Kluddermor.

Tilpas legen alder og styrke
“Lige børn leger bedst”, siger man. Og når det kommer til tonselege kunne man tilføje “Lige stærke
børn leger bedst”. Det er klart, at legen bliver sjovest, hvis styrkeforholdet er nogenlunde ens.
Det er vigtigt at huske på, at alle lege kan modificeres, så de passer til alle aldersgrupper. Belgisk bankebøf har ikke nødvendigvis de samme regler blandt en flok store børn som en gruppe yngre.

Et forslag kunne være at varme op til tonselegen med en anden leg, der har mindre kropskontakt, som Frugtsalat eller en anden rundkredsleg. På den måde får deltagerne mulighed for at blive trygge ved at lege inden den meget fysiske leg.

Fem spørgsmål til overvejelse inden I går i gang

 • Kan deltagerne fordeles bedre, så vi mindsker risikoen for tilskadekomne?
 • Hvilke regler skal vi have på plads, inden vi går i gang med at lege?
 • Kan vi indføre en stop-regel, hvis børnene føler det bliver for hårdt?
 • Hvilken leg kan vi starte med, der kan få os tættere sammen, inden vi skal i gang?

Tonselege

 • Kluddermor
 • Fød en bjørn
 • Trække gulerod
 • Belgisk bankebøf

Find reglernehttp://legedatabasen.dk

Dette indlæg er skrevet af FDF. De er eksperter i leg og læring, som er en helt central del af FDF’s fællesskaber. Lege er gode øvelser i at indgå i forpligtende fællesskaber og forholde sig til andre mennesker.

Hele Danmarks Familieklub er på vej nye steder i 2019

I Hele Danmarks Familieklub har vi en drøm om, at ingen skal stå alene.

Derfor er vi på vej med endnu flere lokale familieklubber i 2019, som skal styrke netværk og fællesskab gennem måltid, leg & aktivitet og brobygning til det lokale. Alene i 2018 har vi startet 35 familieklubber, der giver børn, forældre og familier overskud og smil på kontoen. Det er fællesskab med mening og med hjerte – og tid med familien.

Vi søger en ny fantastisk projektmedarbejder med stort drive og masser af energi, der vil være med til at gøre en forskel for mange – og rulle Hele Danmarks Familieklub endnu mere ud på Danmarkskortet.

Bordlege er gode til at skabe ro, nærvær og koncentration

Et bord bruger man som oftest til at spise og arbejde ved – men man kan også lege ved det.

De fleste mennesker har i dag adgang til et bord, om det så er et spisebord, et skrivebord eller et køkkenbord. Bordets primære funktion er ofte at blive siddet ved og at have ting til at stå på sig, men hvorfor ikke bruge bordet til noget helt andet og invitere det ind i legens univers?

Bordlege er den slags lege, der foregår omkring et bord – siddende, stående eller kravlende rundt om det. Bordet er med til at skabe et centrum, som legen udfolder sig omkring, og bliver på den måde et legeredskab, som alle har adgang til.

Bordlege skaber nærvær 
Bordlege er gode til at være med til at skabe ro, nærvær og koncentration. Bordlege kan tage tempoet ud af legen og kan dermed være med til at gøre legen mere tilgængelig. Det falder naturligt at sidde stille ved et bord.

Børn med et højere energiniveau kan også have glæde af legene. Legene tager udgangspunkt i bordet, der er med til at skabe et fælles sted, hvor du som deltager får givet en plads og dermed bliver klar over, hvor legen foregår. Når reglerne er klart definerede, og rollerne er på plads, kan en bordleg skabe den form for tryghed, der netop er brug for, for at vi kan lege med hinanden.

Fem gode råd
Man bør dog tage sine forbehold, når man går i gang med bordlege. Bordlege kan virke kedelige i sit udtryk, men dette handler primært om, hvordan du som legeleder rammesætter legen. En leg er altid kun så kedelig som formidlerens engagement. Herunder kommer vi med fem gode råd til, når du skal lege bordlege.

 • Ryd bordet for unødvendige sager, så der kun er det tilstede, som vi skal lege med.
 • Sæt børnene ned eller forklar dem tydeligt, hvor det er de skal stå eller sidde.
 • Forklar reglerne bid for bid, og vis hvad man skal gøre: Show it – don’t tell it!
 • Skab klare retningslinjer, og fortæl de uskrevne regler, så børnene for eksempel ved, at de skal være stille.
 • Vær det gode forbillede, leg med og vis interessen for legen.

Bordlege

 • Lukas og Markus
 • Vælte kopper
 • Bordcurling

Find reglernehttp://legedatabasen.dk

Dette indlæg er skrevet af FDF. De er eksperter i leg og læring, som er en helt central del af FDF’s fællesskaber. Lege er gode øvelser i at indgå i forpligtende fællesskaber og forholde sig til andre mennesker.

I rundkredslege kan børn føle sig set og udvikle samhørighed

Rundkredslege tilbyder en oplevelse af samhørighed og er relations-opbyggende, fordi der ofte kræves øjenkontakt.

Rundkredslege dækker over mange lege. Har man først besluttet sig for at lege i en rundkreds, er det nemt at variere legen til at blive større eller mindre, mildere eller vildere – alt efter alder og plads.

At møde alle børn i øjenhøjde og at bevare overblikket kan være svært – uanset gruppens størrelse eller alder. Det er en af grundene til, at vi ofte beder børnene om at samles i en rundkreds. I rundkredslegen t. Samtidig er det som voksen nemt at have overblik og få øje på børn, der har behov for ekstra opmærksomhed. Men rundkredslegene tilbyder også en oplevelse af samhørighed og er relations-opbyggende, fordi der ofte kræves øjenkontakt.

Kropskontakt
Berøring bringer en masse positivt med sig og er blandt andet

med til at hærde nervesystemet, så børnene bliver bedre til at aflæse egne og hinandens kropslige grænser. Her kan vi med rundkredslegen fra start skabe en god kropskontakt: “Tag hinanden i hænderne og lav en rundkreds”‘.

Fem gode råd
Rundkredslege er en overkategori på mange lege, der kan variere i størrelse og tempo, og de kan nemt blive sammensat uhensigtsmæssig. Derfor er her fem gode råd til dig, der vil i gang med rundkredslege:

 • Flyt alle de ting i og omkring rundkredsen, der kan tiltrække sig unødvendig opmærksomhed eller står i vejen.
 • Tal lavere og tydeligere. Ved at tale lavere skærpes opmærksomheden hos de tilhørende.
 • Vent med spørgsmål. Har et barn et spørgsmål, så vent med dem til sidst, så alle har mulighed for at forstå legens regler. Husk at følge op på dem.
 • Søg øjenkontakt med alle børn. Eller endnu bedre: Sørg for at nævne alle børns navne i løbet af et møde.
 • Leg med – vis interesse for legen og hengiv dig til den.

Rundkredslege

 • Cowboy-leg
 • Bankebøf
 • Hviskeleg

Find reglernehttp://legedatabasen.dk

Dette indlæg er skrevet af FDF. De er eksperter i leg og læring, som er en helt central del af FDF’s fællesskaber. Lege er gode øvelser i at indgå i forpligtende fællesskaber og forholde sig til andre mennesker.

Gemmelege og fangelege øver fællesskab og forholden sig til andre

At gemme sig og blive fundet er grundlæggende menneskelige udviklingstrin. Gemme- og fangelege er gode øvelser i at indgå i fællesskaber.

Der findes to typer lege, som vi helt naturligt går til fra vi er helt små. Gemmeleg og fangeleg. Det er nogle af de første lege, man som barn lærer at kende.

Gemmeleg er vores første leg
Gemmelegen får vi kendskab til, når vi som små sidder på mors skød, og hun gemmer sit ansigt. Pludselig er mor væk, og det chok

vi oplever, overgås kun af glæden, når hun dukker op igen. Gemmelegen er en af de første måder, vi interagerer med andre mennesker, og det er netop dét, gemmelegen kan. Den fungerer bedst, hvis den leges af en flok, der allerede kender hinanden, så man oplever gensynsglæden, og man kan kalde de fundne ved navn.

Fangelegen er for tumlinge
Fangelege er leg, som vi første gang stifter bekendtskab med, når vi kan begynde at kravle eller løbe. Præmissen for fangelegen er netop bevægelsen. Fangelegens bevægelsesmønster er indordnet nogle specifikke spilleregler. Det kan være, at man skal stå helt stille og sprede benene som i Ståtrold, eller man skal løbe fra den ene ende til den anden, som i Alle mine kyllinger.

Det interessante ved fangelege er, at hvis alle ikke indordner sig reglerne, så bliver det en dårlig leg. Og Peter, der kan løbe hurtigere end de andre, opdager, at han skal løbe tættere på fangeren, hvis ikke legen skal blive kedelig. Alle fælleslege, men i særdeles hed fangelege, lægger op til, at de deltagende viser en form for solidaritet, og forstår at være en flok, der kan lege sammen.

Øvelse i forpligtende fællesskab
Fælles for gemmelege og fangelege er, at de er gode øvelser i at indgå i forpligtende fællesskaber og forholde sig til andre. Fangelegen er en konkret øvelse i at følge aftalte sociale spilleregler, og gemmelegen kræver, at man forholder sig til de andre, fordi det netop går ud på at finde de andre, og holde styr på, hvem der er fundet.

Gemmelege

 • Dåseskjul
 • Omvendt gemme­leg
 • Westmallah

Fangelege

 • Alle mine kyllinger kom hjem
 • Hajen kommer
 • Pølse

Find reglernehttp://legedatabasen.dk

Dette indlæg er skrevet af FDF. De er eksperter i leg og læring, som er en helt central del af FDF’s fællesskaber. Lege er gode øvelser i at indgå i forpligtende fællesskaber og forholde sig til andre mennesker.

Når børn bruger materialer til at huske ny læring

Nogle børn lærer bedst, når de bruger hænderne, når de skal lære. Hvis dit barn har det sådan, vil det elske nedenstående ideer.

Fra forskningen ved vi, at mange børn bedre kan huske det, de skal lære, når de har konkrete materialer at arbejde med. Så måske har du fundet en ny motorvej til dit barns læring. Og sammen med dit barn kan du selv udvikle flere ideer til læring med konkrete materialer.

Her kommer 5 idéer til at komme i gang.

 1. Lav bogstaverne i alfabetet og tallene fra 1-10 på nogle små papbrikker eller post-its, og lad dit barn ”skrive” og ”regne” med brikkerne.
 2. Lad barnet sidde med noget i hænderne, når barnet skal koncentrere sig om sine opgaver. En lille gummibold eller en klump modellervoks er perfekt.
 3. Lav nogle papbrikker med spørgsmål og svar, og lad barnet trække en brik med et spørgsmål og placere det ved siden af brikken med det rigtige svar.
 4. Skriv ord på papbrikker (et ord pr. brik), og lad barnet læse eller lave sætninger ved at lægge brikkerne i rækkefølge på bordet.
 5. Udvid ide nr. 4 til også at omfatte små stykker karton med punktum, komma og evt. flere tegn, som barnet skal placere korrekt i sætningen.

Kan dit barn li' at lytte eller tale, når det lærer nyt?

Nogle børn lærer bedst, når de hører om det, de skal lære eller får muligheder for at tale med dig imens, de lærer.

Hvis dit barn har det sådan, vil det elske gæsteblogger Svend Erik Schmidts 5 konkrete idéer.

Fortæl en historie om et bogstav fra alfabetet, og lad barnet digte videre på historien. I kan også fortælle hinanden historier om tallene fra 1 til 9.

 1. Lad dit barn lytte til lydbøger
 2. Læs en historie for dit barn, og lad derefter barnet genfortælle historien. Prøv at springe et ord over i en kendt historie og bemærk dit barns reaktion
 3. Sæt ord på alt, hvad du gør, når du hjælper dit barn med forskellige opgaver
 4. Find tabelsange, remser og rytmer, når du arbejder med dit barn

Fra forskningen ved vi, at mange børn bedre kan huske det, de skal lære, når de lytter eller taler imens. Så måske har du fundet en ny motorvej til dit barns læring. Og sammen med dit barn kan du selv udvikle flere ideer med billeder og læring.

5 tips til indlæring ved hjælp af det visuelle

Nogle børn lærer bedst, når de ser billeder eller læser om det, de skal lære eller får muligheder for at tegne imens, de lærer. Hvis dit barn har det sådan, vil det elske nedenstående ideer.

Kan dit barn lide at kigge på billeder eller tegne, når det skal lære? Vores gæsteblogger, Svend Erik Schmidt, giver dig 5 idéer til indlæring ved hjælp af tegninger og billeder

 1. Skriv bogstaver fra alfabetet, og lad barnet udsmykke bogstaverne, så de bliver rigtig flotte. I kan også skrive tallene fra 1 til 9 og gøre det samme.
 2. Lav Jeres eget vendespil med bogstaver eller tal sammen med dit barn. Kortet med en abe passer til kortet med teksten: ”abe” eller bogstavet ”a” og spil spillet med barnet. Spillet kan udbygges efterhånden med flere kort.
 3. Læs en historie for dit barn, og lad barnet tegne imens. Lad derefter barnet tegne en ny historie til dig.
 4. Skriv sætninger på et stykke papir og lad barnet lede efter bestemte ord i sætningen.
 5. Lad barnet sidde hos dig, mens du læser en historie. Tag ved barnets hånd, og lad barnets pegefinger følge teksten, I læser. Gentag teksten nogle gange, og efterhånden vil barnet automatisk begynde at ”læse med”.

Fra forskningen ved vi, at mange børn bedre kan huske det, de skal lære, når de kigger på billeder eller tegner imens. Så måske har du fundet en ny motorvej til dit barns læring. Og sammen med dit barn kan du selv udvikle flere ideer med billeder og læring.

 

5 tips til læring ved bevægelse

Nogle børn lærer bedst, når de bevæger sig, når de skal lære. Hvis dit barn har det sådan, vil det elske nedenstående ideer.

Fra forskningen ved vi, at mange børn bedre kan huske det, de skal lære, når de bevæger sig imens. Så måske har du fundet en ny motorvej til dit barns læring. Og sammen med dit barn kan du selv udvikle flere ideer til bevægelse og læring.

 1. Tegn alfabetet, store tallinier, tabeller og andre remser med kridt på asfalten, og lad dit barn GÅ på opdagelse.
 2. Lad barnet sidde på en stol, der kan dreje rundt, når barnet skal sidde og koncentrere sig om sine opgaver ved computeren eller på papir.
 3. Lav nogle store kort (A4) med spørgsmål og svar, og lad barnet trække et kort med et spørgsmål og på tid løbe hen og finde det rigtige svar.
 4. Skriv ord på A4 papir (et ord pr. ark), og lad barnet læse eller lave sætninger ved at lægge arkene i rækkefølge på gulvet.
 5. Udvid ide nr. 4 til også at omfatte små stykker karton med punktum, komma og evt. flere tegn, som barnet skal placere korrekt i sætningen.

 

Vores nye gæsteblogger er ekspert i læring og kommunikation

Svend Erik Schmidt er kendt fra TV 2's: ”Plan B” og “Skolen – verdensklasse på 100 dage” og arbejder med udviklingen af nye tv-programmer indenfor læring og kommunikation.

Der er mange veje til læring – brug dem sammen med dit barn.

Hvis du finder motorvejene til dit barns læring, bliver det for alvor sjovt at lære – både for dig og dit barn. Mød vores læringsekspert, som deler sine ideer med dig.

Nogle børn lærer bedst, når de bevæger sig, når de skal lære. Andre børn lærer bedst, når de sidder ved et bord med fysiske materialer i hænderne. En tredje gruppe børn lærer bedst, når de får tingene fortalt og taler om det, de lærer undervejs, mens en fjerde gruppe lærer allerbedst, når de kan se billeder/film eller læse om det, de skal lære. Mange børn lærer godt på flere måder. Hvordan lærer dit barn bedst?

Mød Svend Erik Schmidt, der er far til tre, forfatter, foredragsholder og uddannet i læringsstile i USA. De næste 4 uger vil Svend Erik tage dig med på en rejse, hvor du finder ud af, hvordan lige netop dit barn lærer bedst og får konkrete ideer til gode lege.

”Jeg brænder for, at alle børn får de bedste muligheder for at lære. Som forælder kan du støtte dit barn, så I sammen oplever stjernestunder, når I arbejder med dansk, matematik og andre fag. Og fedt, hvis det smitter af henne i skolen.”