Kan man forbyde sit barn at lege med et andet barn?

Spørgsmål

.., kvinde

Kære jer der læser. Jeg har en datter på 6 år, hun går i o. Klasse. I klassen går en pige som er meget dominerende. Hendes mor har fortalt mig at hun ofte bliver kaldt til samtaler på skolen omkring hende. Hun snakker meget grimt både til forældre og elever på skolen. Hun driller de andre og skubber dem m.m. Min datter er en meget sød og genert pige, men efter hun er begyndt at lege med hende, er der kommet et andet sprog herhjemme. De vil ofte lege sammen derhjemme, jeg har undgået legeaftaler længe, men måtte sige ja til det for et par uger siden. Efter deres legeaftale er de begyndt at lege endnu mere sammen og det er noget jeg kan mærke på min datters opførsel. Og jeg kan være bange for hvad det er for et hjem min datter kommer i, når hun leger hos hende, eftersom det virker som om at min holdning er at forældre former deres børn fra de er helt små og at der så må være gået noget galt i det hjem. Jeg er nu meget i tvivl om, om jeg skal gå ind og bestemme at min datter ikke skal lege med hende hjemme, for så at prøve at undgå at de bliver for tætte. Hvis jeg skal gøre det, hvordan gøres det så på en rigtig måde? Ved at forklare min datter det eller ved at finde på undskyldninger når de spørge om legeaftale? Er det en ide at snakke med læreren omkring mine tanker og for at få råd til at håndterer situationen, eller vil det blot være et hak over tuden da de jo har tavstidspligt.


Svar

Kære du,

Tak for dit brev! Jeg kan godt forstå din bekymring og dine betænkeligheder ved at lade din datter lege med den anden pige, når du kan se hvordan det påvirker hende. Som forælder vil man det bedste for sit barn, og det er ikke rart at se det blive tromlet af et andet barn, og at se dets adfærd ændre sig til det værre på grund af indflydelse udefra.

Skab dialog

Du er naturligvis i dine gode ret til at bestemme hvem din datter må og ikke må lege med. Men før du nedsætter et forbud tænker jeg, at det vil være mere hensigtsmæssigt, at du starter med at tage en snak med pigernes lærer. Sig det som det er, og som du har forklaret her: at du bliver bekymret for, hvilken indflydelse pigen har på din datter, da du kan se, at din datters adfærd har ændret sig, efter de to er begyndt at lege mere sammen. Som du selv er inde på, har læreren naturligvis tavshedspligt i forhold til private forhold i pigens hjem. Men hvad der sker hjemme hos pigen er for så vidt også sagen uvedkommende. Det det handler om, er at få skabt en god kultur i klassen, så der er grobund for gode sociale interaktioner på kryds og tværs børnene imellem. Og det er en del af lærerens opgave og ansvar.

Derfor tænker jeg også, at det vil være en god idé at starte med at tage en snak med læreren om, hvad det er du oplever, og at du er tvivl om hvad du skal gøre. For som jeg fornemmer det ud fra det du skriver, så er du på den ene side glad for, at din datter har fundet en legekammerat hun godt kan lide, men er samtidig bekymret for, hvilken påvirkning legekammeraten har på din datter.

Derudover tænker jeg også, at det måske kunne være en idé at få skabt en dialog med pigens forældre. Evt. hvor børnenes lærer også er til stede. Tag en snak om, at det er dejligt at se, at pigerne gerne vil hinanden og gerne vil lege sammen, men at I som forældre samtidig er lidt bekymrede for den negative udvikling I ser i jeres datters adfærd.

Sæt dig i den andens sted

Sat lidt på spidsen, så kan du prøve at sætte dig i den anden forælders sted: hvis det var dit barn, der var dominerende og talte grimt over for andre børn og voksne, hvordan ville du så gerne have, at en anden forælder reagerede? Det er en kompleks situation, hvor der er mange hensyn at tage, men jeg tror det kan være en god øvelse at prøve at vende situationen på hovedet, og forestille sig, hvordan man gerne ville have, at situationen blev håndteret, hvis det var ens eget barn det handlede om.

Måske kan du mærke, at du helst ikke ville konfronteres med det. Måske kan du mærke, at du helst ville have, at andre forældre kom og sagde noget til dig. Måske kan du mærke noget helt tredje. Det vigtigste er at du mærker efter, og prøver at gøre det, som føles rigtigt for dig.

At undgå de bliver for tætte

Du skriver, at du gerne vil undgå, at din datter og pigen fra klassen bliver for tætte, men er i tvivl om, hvordan du skal gøre det. Om du skal forklare din datter det eller om du skal lyve om det. Jeg kan dog godt blive i tvivl om, om det at prøve at adskille dem fra hinanden er vejen frem. Dels fordi det vil være umuligt at holde dem adskilt i skolen, og dels fordi forbud, uanset hvad de er forbud imod, sjældent løser problemerne, men oftest bare flytter dem et andet sted hen.

Børn gør det bedste de kan med de muligheder de har, og derfor er det også synd at straffe dem, når de udviser en uhensigtsmæssig adfærd. Det er langt mere givtigt for barnet (og den voksne og de andre børn) at prøve at vise det, hvordan man i stedet kan agere og opføre sig. Ingen forældre har lyst til, at det skal være deres børn, der taget slæbet, og må bære ekstra, for at sikre at alle kommer med. Især ikke når man mærker, at det har en negativ effekt på ens barns adfærd. Men samtidig tænker jeg også, at hvis alle vender pigen ryggen, så vil det blive rigtig svært for hende at forbedre sin adfærd.

Derfor tænker jeg, at i stedet for at nedlægge et forbud mod legeaftaler de to imellem, så kan det måske være en idé at starte med, at alle legeaftaler foregår hjemme hos jer, hvor I kan følge med i hvad pigerne laver og hvordan de opfører sig. For under jeres tag gælder jeres regler, og så er det i orden at sige ting som “Her i huset siger vi ikke … – her taler vi pænt til hinanden” eller “Her i huset skubber vi ikke hinanden – her giver vi hinanden en krammer og en high five eller beder den anden om at flytte sig, hvis han/hun står i vejen.” Hvis legeaftalerne foregår hjemme hos jer, giver det både en mulighed for, at pigerne kan få lov at lege sammen, som de gerne vil, og samtidig får I mulighed for at være mere styrende, og sørge for hele tiden at kunne vise de gode eksempler, så ikke pigens uheldige adfærd får lov at dominere.

Opsummering

Så for at opsummere:

  • Skab dialog: Gå i dialog med pigernes lærer og med pigens forældre, og tag en snak om, hvordan I kan hjælpes ad til, at situationen bliver bedst mulig for alle
  • Undgå forbud: Undgå forbud mod legeaftaler, og forsøg i stedet med nogle legeaftaler, hvor I sætter rammerne, og hvor I har mulighed for at gribe ind prompte, hvis noget er på vej af sporet

I sidste ende er det selvfølgelig helt og holdent jeres beslutning, hvem jeres datter må og ikke må lege med. Dog håber jeg, at I vil tage mine tanker med i jeres overvejelser inden I træffer en beslutning.

De bedste hilsner,

Stine