Søns trivels i børnehaven

Spørgsmål

Mh, 5 år

Vi har en søn tæt på 5 år. Han går i børnehaven ca. 6 timer om dagen, nogle dage lidt kortere. Han har gode venskaber der, nogle han holder meget af og omvendt, og det varmer Mors hjerte! Som sådan trives han der, men når det så er sagt!!! Han vil ikke i børnehave, Vi har stort set problemer dagligt. Han udtrykker selv han synes det er hårdt – der for meget larm og nogle gange al for vildt. Vi har haft MANGE møder med børnehaven. De siger han er i god leg og har gode venner mv… Og det tror jeg også på, og kan se det jo!!! Vi har som forældre teorier hvad problemet er!! Men synes ikke Vi tages alvorligt. Han er en genert dreng – tilbageholdende. Han vil /tør ikke sige noget f.eks når de har samling. Når Vi aflevere om morgnen, er der larm – vild leg, står han fuldstændig af og klamre sig til mig og vil med hjem. Vores teori er han er følsom/måske en tendens til sensitivitet. Kan ikke lide larm – al for vildt – han skal helst vide hvad skal ske der – han tør ikke gå til voksen hvis han er ked. Han fortæller han græder lidt for sig selv… Osv. Vi tror han simpelthen mangler knus kram og tryghed der!! at de ser ham, for han kommer ikke af sig selv. tænker han måske mangler pauser i løbet af dagen mv. Egentlig enkle ting!! Men de aftaler Vi prøver på at lave med personale og leder holder ikke rigtig!! Vi er desperate efterhånden. hjemme har Vi en ret rolig struktur.. Laver aldrig mange aftaler i træk – Vi har lavet piktogram, så han ved hvad han skal.. Vi har afslapning og lave ingenting på programmet efter en børnehave dag. Han har svært ved at overskue hvis Vi skal handle . han siger fra overfor børnefødselsdag og helt panisk, for han vil ikke afsted. Få lege aftaler, da han heller ikke kan overskue det. Så legeaftaler er med hans bedste venner ind imellem. Hvad gør Vi… som sagt, tror han trives i børnehaven, men til en vis grænse. For tror han er på overarbejde når han er der, og så ramler det for ham hjemme.


Svar

Kære Mh,

Tak for dit brev! Det lyder som en frustrerende situation I står i, og jeg kan godt forstå, at I er i vildrede i forhold til hvad I skal gøre.

I gør det rigtige

I gør nemlig allerede så meget. Og det er det helt rigtige I gør. Det er helt fantastisk at høre, hvor gode I er til at tage hånd om din søns udfordringer, og at I nægter at tage børnehavens ord til takke, når I så tydeligt kan se, at der er et eller andet i jeres søns hverdag, som ikke spiller for ham. Det er virkelig godt kæmpet!

Men I har stadig brug for råd til, hvad mere I kan gøre. Jeg kan godt forstå, at du har svært ved at se hvilke muligheder I har tilbage, for I har virkelig prøvet mange forskellige ting. Ud fra din beskrivelse af din søn, så tror jeg du har fuldstændig ret i, at han har brug for pauser og frirum, hvor han har mulighed for at trække sig fra de larmende omgivelser. Det må virkelig være frustrerende for både jer og jeres søn, når I prøver at lave aftaler om netop dette, men at disse så ikke bliver overholdt af leder og personale.

Hvad kan I gøre?

Heldigvis er der stadig noget I kan gøre – din søn kan nemlig gøre brug af det, der i fagtermer kaldes “selvregulering”. Selvregulering vil sige, at man tager en pause på den ene eller anden måde, når man kan mærke, at man bliver overstimuleret. Meget a la det I allerede gør der hjemme, og som I gerne vil have indført i børnehaven. Men når I oplever modstand fra børnehavens side på at efterkomme de krav I stiller, må I ty til andre handlemuligheder.

En ting I kan gøre, er at udstyre jeres søn med høreværn eller støjreducerende hovedtelefoner. Hvis han har sådan nogle i tasken, har han mulighed for at gå ud at hente dem, når der bliver for meget stimuli, og på den måde lukke verden ude og tage en pause. Det giver mulighed for, at han stadig kan sidde i samme rum som alle de andre børn, men samtidig lukke al larmen ude. Det giver ham samtidig mulighed for at vælge fællesskabet til, når han igen er klar til dette.

Tal med børnehaven

Jeg synes det er rigtig godt, at I bliver ved med at tage fat i børnehaven, og det synes jeg også I skal blive ved med. Mange institutioner er pressede på personale og har dårlig normering, og derfor kan jeg godt forstå, at det fra børnehavens side kan virke uoverskueligt at skulle til at tage særlige hensyn til nogle børn – simpelthen fordi ressourcerne i forvejen er så få.

Hvis I stadig ikke føler jer hørt af børnehaven, kan I overveje at opsøge jeres egen læge med henblik på at få en psykolog eller en fra PPR ud at observere ham i børnehaven. Psykologen vil kunne vurdere hvad der er bedst for jeres søn – om der er nogle få enkle forbehold, man kan tage i børnehaven eller om han måske har behov for at komme i en anden, og mindre, børnehave. Eller om det er noget helt tredje.

Struktur

Du er selv inde på, at din søn har et stort behov for struktur. Og det lyder det til, at I er rigtig gode til at give ham der hjemme. Og jeg kan mærke, at I meget gerne vil overføre så meget som muligt af det til hans børnehave. Det kan jeg godt forstå, og det tænker jeg også, at I langt hen ad vejen kan.

I kan bede børnehaven om at få en plan for, hvordan dagen er indrettet, og så kan I lave en stribe med piktogrammer til ham, som han kan få med. Så kan han hele tiden følge med i, hvad der skal ske som det næste.

Noget andet I kan gøre, er at sørge for, at hans børnehavedage er så ens og så forudsigelige som muligt. Det kan I gøre ved at sørge for at aflevere og hente ham til samme tid hver dag. Ud fra det du skriver kan jeg se, at han i forvejen har nogle korte dage, hvilket jeg tænker er rigtig fint. Men jeg tror samtidig det er vigtigt, at hans dage er så ens som muligt. Derfor skal I måske også overveje, om det er det mest hensigtsmæssige tidspunkt I afleverer og henter ham på.

Når man går i børnehave er det ikke nogen fordel at blive afleveret op ad formiddagen, da det så kan være rigtig svært at komme ind i en leg, fordi mange lege er godt i gang og allerede har været det længe. Derimod kan det være en fordel at komme lidt tidligere, og så korte dagen af i den anden ende.

Om morgenen er din søn formentlig mest frisk, og har mest energi og overskud til at skulle møde den nye dag og de mange børn. Derfor kan det være en fordel at aflevere ham tidligt, så han forhåbentlig lander i børnehaven på et tidspunkt, hvor der er mere ro på – måske endda inden det helt store ryk-ind af børn er sket.

Jeg tror, I er inde på det helt rigtige ved at give ham korte dage, men jeg tror det er vigtigt, at der hvor I korter dem af, er om eftermiddagen. Ud fra den beskrivelse du har givet af din søn tænker jeg, at han måske vil have bedre af at være af sted fra kl. 7 eller 7.30 og til 13 eller 13.30 snarere end fra 8-9 tiden og til 14-15 tiden. Det kan sagtens være, at det ikke passer ind i jeres hverdag, men hvis det gør, synes jeg I skal overveje at prøve det af. Om ikke andet, så bare for en periode.

Jeg håber, du kan bruge svaret, og at I finder en god løsning for din søn!

De bedste hilsner,

Stine