fbpx

Lokale foreninger og organisationer

Ved at etablere en familieklub gør I det muligt at styrke sammenhørighed og fællesskab mellem børnefamilier i jeres lokalområde. I får kontakt med familier, som måske ikke før har været en del af foreningslivet og gennem familieklubben, får I mulighed for at bygge bro til de andre aktiviteter og tilbud i jeres lokalområde.

Det kan give mere overskud som forælder, som barn og som familie at være med i et stærkt fællesskab, hvor der er plads til at gro i sunde relationer. Her kan familierne møde nye familier, som de kan dele familielivets udfordringer og succeser med og ikke mindst spejle sig i. De relationer som familieklubben skaber, kan give mere mod på selv at række ud og bygge bro til andre, dér hvor familierne bor.

EKSEMPLER PÅ SAMARBEJDE

Samarbejdet med lokale foreninger og organisationer ser meget forskelligt ud – vi tager udgangspunkt i jeres behov, og vi finder sammen ud af, hvordan det bedst giver mening at starte familieklub op hos jer.
I Nørre Aaby samarbejder vi med Røde Kors om to familieklubber. Her har vi været fælles om at rekruttere frivillige og familier; de frivillige har været på træningsdag, hvor de er blevet klædt godt på til opgaven, og familierne får glæde af tilbud fra både Røde Kors og Hele Danmarks Familieklub.

I Tønder har vi et begyndende samarbejde med DGI, hvor vi i fællesskab er ved at starte en familieklub, hvor der er et større fokus på bevægelse i klubbens aktiviteter.

Samarbejdet med foreninger og organisationer ser meget forskelligt ud – vi tager udgangspunkt i jeres behov, og vi finder sammen ud af, hvordan det bedst giver mening at starte familieklub op hos jer.

Er I interesserede i at høre mere eller drøfte mulighederne for, hvordan I kan understøtte eller starte en familieklub hos jer, så er I velkomne til at kontakte os.

Kontakt os

Har I lyst til at læse mere?

Se uddrag fra Koncept for Hele Danmarks Familieklub


Et civilsamfundsprojekt

Hele Danmarks Familieklub er et 5-årigt civilsamfundsprojekt støttet af den A.P. Møllerske Støttefond. Projektet er et partnerskabsprojekt, hvor KFUM’s Sociale Arbejde, FDF og KFUM Spejderne samarbejder om at skabe lokale familieklubber, der kan bygge bro til lokalsamfundet og skabe blivende relationer.