fbpx

Kirker og sogne

Vi samarbejder med kirker over hele landet, hvor familieklubben er en del af kirkens diakonale arbejde i sognet.

Vi tror på, at ved bringe forskellige typer familier sammen i øjenhøjde, så giver de kan spejle sig i hinanden og lære af hinanden, kan styrke børn og familiers ressourcer. Det kan give mere overskud som forælder, som barn og som familie at være i et stærkt fællesskab, hvor der er plads til at gro i sunde relationer – og det kan give mere mod på selv at række ud og bygge bro til andre netværk og fællesskaber, dér hvor familierne bor.

Eksempler på samarbejde

I Fredericia er vores familieklub ledet af et frivilligt team, hvor den lokale præst er en del af teamet. I familieklubberne er der blandt meget andet fokus på at byggebro til andre initiativer og aktiviteter i lokalsamfundet – her er der mulighed for at invitere de deltagende familier med til andre af kirkens arrangementer og tilbud.

I Vamdrup har vi i samarbejde med kirkekulturmedarbejderen rekrutteret frivillige og familier og efterfølgende har familieklubben holdt til i kirkens lokaler.
Samarbejdet med kirker og sogne ser meget forskelligt ud – vi tager udgangspunkt i jeres behov, og vi finder sammen ud af, hvordan det bedst giver mening at starte familieklub op hos jer.

Er I interesserede i at høre mere eller drøfte mulighederne for, hvordan I kan understøtte eller starte en familieklub hos jer, så er I velkomne til at kontakte os.

Kontakt os

Har I lyst til at læse mere?

Se uddrag fra Koncept for Hele Danmarks Familieklub


Et civilsamfundsprojekt

Hele Danmarks Familieklub er et 5-årigt civilsamfundsprojekt støttet af den A.P. Møllerske Støttefond. Projektet er et partnerskabsprojekt, hvor KFUM’s Sociale Arbejde, FDF og KFUM Spejderne samarbejder om at skabe lokale familieklubber, der kan bygge bro til lokalsamfundet og skabe blivende relationer.