fbpx

Kommuner

Det kan give mere overskud som forælder, som barn og som familie at være med i et stærkt fællesskab, hvor der er plads til at gro i sunde relationer. Her kan familierne møde nye familier, som de kan dele familielivets udfordringer og succeser med og ikke mindst spejle sig i. De relationer som familieklubben skaber, kan give mere mod på selv at række ud og bygge bro til andre, dér hvor familierne bor.

Familieklubben kan fungere som et forebyggende tiltag, hvor vi sammen kan tilbyde kommunens børnefamilier adgang til sociale relationer og et netværk af andre familier. Familieklubberne er for alle slags familier – det inkluderer både de sårbare familier og ikke sårbare familier . De sårbare familier er I måske allerede i kontakt med igennem kommunale indsatser. Her kan familieklubben være noget ekstra at tilbyde familier i en sårbare livssituation. Her vil de kunne møde andre familier, få et større netværk i deres lokalområde og være sammen med engagerede frivillige der facilitere både måltid og aktiviteter, som familien kan være sammen om.

EKSEMPLER PÅ SAMARBEJDE

Vi samarbejder med kommuner i hele landet b.la. i Viborg og Tønder. Som fx forebyggelseskonsulent, frivillighedskonsulent, landdistriktskoordinator, integrationsmedarbejder eller medarbejder i Børn og Unge forvaltningen, har I et unikt kendskab til jeres kommune og stort netværk både indenfor kommunen og blandt de lokale foreninger og organisationer. I ved formentlig, hvor og sammen med hvem, der kunne være behov og ønske om at starte en klub. Hvorimod vi kan bidrage med økonomi, uddannelse af frivillige, støtte ift. opstart og drift af klubben og ikke mindst et gennemtænkt koncept for familieklubben, som vi har rigtig gode erfaringer med efter at have startet over 100 familieklubber over hele landet.

Samarbejdet med de forskellige kommuner ser meget forskelligt ud – vi tager udgangspunkt i jeres behov, og vi finder sammen ud af, hvordan det bedst giver mening at starte familieklub op hos jer.

Er I interesserede i at høre mere eller drøfte mulighederne for, hvordan I kan understøtte eller starte en familieklub hos jer, så er I velkomne til at kontakte os.

Kontakt os

Har I lyst til at læse mere?

Se uddrag fra Koncept for Hele Danmarks Familieklub


Et civilsamfundsprojekt

Hele Danmarks Familieklub er et 5-årigt civilsamfundsprojekt støttet af den A.P. Møllerske Støttefond. Projektet er et partnerskabsprojekt, hvor KFUM’s Sociale Arbejde, FDF og KFUM Spejderne samarbejder om at skabe lokale familieklubber, der kan bygge bro til lokalsamfundet og skabe blivende relationer.