fbpx

Skoler og daginstitutioner

Ved at støtte op om en familieklub på jeres skole eller børnehave, får I mulighed for at tage aktiv del i at styrke sammenhørighed og fællesskab mellem børnefamilier i jeres lokalområde.

Det kan give mere overskud som forælder, som barn og som familie at være med i et stærkt fællesskab, hvor der er plads til at gro i sunde relationer – og det kan give mere mod på selv at række ud og bygge bro til andre, dér hvor familierne bor.

EKSEMPLER PÅ SAMARBEJDE

I Ikast samarbejder vi med daginstitutioner, hvor familieklubben er placeret i børnehavens lokaler. Det vil sige, at familieklubben bruger børnehavens faciliteter; køkken, opholdsrum, legetøj mm. Børnefamilier som har tilknytning til institutionen inviteres til at deltage i familieklubben. I Ikast er vi så heldige, at et par af de ansatte har valgt at blive frivillige. I familieklubben oplever de børn og forældre sammen i en ny kontekst. Håbet er, at familieklubben skal være med til at skabe et større kendskab og fællesskab blandt børnehavens familier.

Flere af vores familieklubber mødes på skoler, hvor hjemkundskabslokalet og måske gymnastiksal eller andet opholdsrum bruges til lege og aktiviteter. Det er forskelligt, hvor meget skolen er involveret. Vi har familieklubber, hvor ansatte eller forældre fra skolen er en del af frivilligteamet. Nogle steder er det primært lån af lokaler, hvor andre samarbejdspartnere er ind over. Fælles for familieklubberne er, at lokale børnefamilier får muligheden for at være med og styrke deres netværk.

Samarbejdet med skoler og daginstitutioner ser meget forskelligt ud – vi tager udgangspunkt i jeres behov, og vi finder sammen ud af, hvordan det bedst giver mening at starte familieklub op hos jer.

Er I interesserede i at høre mere eller drøfte mulighederne for, hvordan I kan understøtte eller starte en familieklub hos jer, så er I velkomne til at kontakte os.

HVAD SKAL DER TIL?

Hvis I gerne vil starte en familieklub hos jer, er det egentligt ret enkelt. Kan I samle en flok på 4-6 frivillige, så kommer vi med resten. Vi har erfaring, økonomi, uddannelse og koncept klar – og de nærmere detaljer om beliggenhed, mødetidspunkt og andre lokale hensyn kan aftales helt konkret med Jer! I mange boligsociale områder giver det mening at placere familieklubben i et beboerhus, som er let tilgængeligt for områdets beboere – men også lokale folkeskoler, kirkelige lokaler eller andet kan bringes i spil!

Kontakt os

Har I lyst til at læse mere?

Se uddrag fra Koncept for Hele Danmarks Familieklub


Et civilsamfundsprojekt

Hele Danmarks Familieklub er et 5-årigt civilsamfundsprojekt støttet af den A.P. Møllerske Støttefond. Projektet er et partnerskabsprojekt, hvor KFUM’s Sociale Arbejde, FDF og KFUM Spejderne samarbejder om at skabe lokale familieklubber, der kan bygge bro til lokalsamfundet og skabe blivende relationer.